Referencie


TOP KLIENTI

SLOVNAFT

ENVIRAL

OMV Slovensko

HEINEKEN

SPP

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY

D4R7 - ZERO BYPASS LIMITED

CRH SLOVENSKO

DUSLO ŠAĽA

SOLID ENTERPRISE

INVEST

REALCORP DEVELOPMENT

TATRA REAL

IMMOFIN

PALMA-TUMYS

TESCO


Polyfunkčné a bytové objekty

- DANIEL ARPÁŠ & BIOPURUS - River Stars, Partizánske

- PANORAMA INVESTMENTS - Zámocká Panoráma, Bojnice

- MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUŽINOV - Parkovací dom u Deda, Bratislava

- PROVIDUM - IBV pri potoku, Hrnčiarovce nad Parnou

- V-ARMS - Garážový dom Vavilova - Petržalka, Bratislava

- KLARTEC - Močenok - zóna rodinných domov, Močenok

- PARKOVACí DOM BB - Parkovací dom, parcela č. 2590/67 Banská Bystrica

- SMF MARKO - IBV PANSKÁ NIVA II, Hlohovec

- NOBELOVA INVEST - Štartovacie byty Podnikova ulica, Bratislava

- SPV DEVELOPMENT - Residence Mlynské Nivy, Bratislava

- HOC - Administratívno - obytný komplex Prešovská, Bratislava

- GTC REAL ESTATE VINOHRADY - Obytný súbor GREEN PARK - Vtáčnik, Bratislava

- LINDNER / GALVANIHO - Galvaniho Business Centrum I, II, III, IV, Bratislava

- LIPOVÝ PARK - Polyfunkčný obytný súbor Lipový park, Bratislava

- REALCORP DEVELOPMENT - Polyfunkčný objekt Pajštúnska ulica, Bratislava

- REALCORP INVEST - Polyfunkčné centrum II, Rusovská cesta, Bratislava

- GTC Real Estate Park - Polyfunkčný objekt PARK Project, Smrečianska – Mikovíniho, Bratislava

- MLADÉ ČUNOVO - Obytná zóna Mladé Čunovo

- IMMOFIN / MLADÉ ČUNOVO - Obytná zóna Mladé Čunovo

- MESTO NOVÉ ZÁMKY - Obytný súbor Západ II. – I. etapa, Nové Zámky

- STAV-TRADE - Polyfunkčný bytový objekt – Tomášikova ulica Bratislava

- REALCORP FINANCE - Bytový dom Na križovatkách, Bratislava

- IMMOFIN - Obytný súbor Čierne zeme, Zvolen

- WPM GROUP - IBV Rusovce

- IMMOFIN - Obytný súbor Vlkovka 5 - MČ Záhorská Bystrica, Bratislava

- BLUE CITY CENTER - Polyfunkčný komplex BLUE CITY CENTER, Bratislava

- ABC KREDIT - Polyfunkčný dom, Martinčekova ulica, Bratislava

- B.O.S. SLOVAKIA - Dúbravka 200, Výstavba občianskej vybavenosti a polyfunkčných domov


Obchodné a logistické objekty

- SOUTH CITY RETAIL PARK A1- Strip Mall - Panónska cesta-Južné Mest-Zóna A-Bratislava Petržalka

- AVESTUS PETRŽALKA - SOUTH CITY RETAIL PARK A1 - Strip-Mall Panónska cesta - Južné Mesto - Zóna A, Bratislava

- INVEST IN - Obchodno - spoločenské centrum MLYNY, Nitra

- TATRA REAL - Shopping park Žiar nad Hronom

- IN VEST - Obchodné centrum DOMINO Nitra

- MLYNY - Administratívne centrum VEŽA MLYNY, Nitra

- BK GROUP - Hotel Holiday INN, Trnava

- IMEST GREEN - Logisticko - komerčný park Potvorice

- PROFINAL - Skladová hala PROFINAL, Triblavina

- IMEST GREEN - Priemyselný park Madunice

- BRATISLAVA INVESTMENT COMPANY - Logistický a distribučný park Lozorno

- ROSNIČKA - Dostavba ODC Rosnička, Bratislava, Kopčianska ulica


Rekreačné a hotelové komplexy

- MAKFOOTBALLARENA - MakFootballAréna, Bratislava

- LATIFUNDIA - Agroturistický areál, Banská Belá

- BK GROUP - Hotel Holiday INN, Trnava

- HOTEL TATRA - Garáže Hotel Tatra, Bratislava

- CAKOV-MAKARA - Polyfunkčný komplex Trnavská, Bratislava

- KACO - Rekreačný areál Brečné, Trenčianske Stankovce

- CECHO - Penzión Čičmany

- ŠAMO AKTIV - Prístavba a rekonštrukcia chaty ŠAMA, Lazy pod MakytouChemický a petrochemický priemysel

- FORTISCHEM - prevádzky "Výroba PVC, výroba iniciátorov", "Výroba vinylchloridu z acetylénu" a prevádzky organickej a malotonážnej chémie

- VUCHT / DUSLO ŠAĽA - Testovacie zariadenie za účelom rozvoja a testovania nových metód pri výrobe dvojzložkového hnojiva KNO3, Šaľa

- SLOVNAFT - Alternatívne spracovanie kyslých čpavkových plynov technológiou SWAATS v areáli SLOVNAFT, a.s. Bratislava

- CERTO CHEM-X - Dočasné skladovaenie, distribúcia a zvoz čistiacich a odmasťovacích prostriedkov, Ivánka pri Dunaji

- AVE BRATISLAVA - Prevádzka na zber, výkup, zhromažďovanie a úpravu odpadov, Bratislava

- OMV SLOVENSKO - Sieť čerpacích staníc PHM, územie Slovenska

- CEVING - Rekonštrukcia ČS PM, Hanušovce nad Topľou

- CEVING - ČS LPG Košice

- NISAK / DUSLO ŠAĽA - Spalovňa nebezpečných odpadov, Šaľa

- SLOVNAFT - Sieť čerpacích staníc PHM, územie Slovenska

- KŰMPERS TEXTIL SLOVENSKO - Výroba textilných vlákien, Levice


Potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo

- ENVIRAL - závod na výrobu technického bioetanolu, Leopoldov

- MEROCO - Závod na výrobu biodieselu, Leopoldov

- PALMA-TUMYS - Rekonštrukcia DEZZO KRUPP a lisovne, Bratislava

- MILEX NMNV - Závod na výrobu mliečnych produktov (skončená prevádzka), Nové Mesto nad Váhom

- PALMA-TUMYS - Rekonštrukcia DEZZO KRUPP a lisovne, Bratislava

- HEINEKEN - ČOV, Hurbanovo

- IN VINO - Vinársky komplex IN VINO (ELESKO), Modra

- AT DUNAJ - HV Hala na uskladnenie poľnohospodárskych produktov a maštalného hnoja, Rúbaň

- PALMA-TUMYS - Zvýšenie výrobnej kapacity MERO, Šenkvice

- Z-BULLS - bitúnok, ČOV, Malá Mača


Ťažobný a stavebný priemysel

- TKO EKOPRES II - Stredisko údržby komunikácií a zhodnocovania stavebných materiálov, Hlohovec

- STRABAG - Rekonštrukcia panelárne, Geča

- SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Ťažba štrkopieskov, Nová Ves nad Váhom

- CRH Slovensko - Rekonštrukcia panelárne, Geča

- ANČETA - Medzidepónia materiálov Ančeta, Ketelec, Bratislava-Podunajské Biskupice

- CRH SLOVENSKO - Prevádzka na výrobu cementového slinku v rotačných peciach, Rohožník

- SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Ťažba štrkopieskov Maršová - Rašov

- TBG DOPRASTAV - Modernizácia betonárky TBG Doprastav, a.s., Galanta

- SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY - Ťažba štrkopieskov Kočovce

- TOMI PISEK - Ťažba štrkopieskov Branč

- GREENDWELL - Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu – štrkov, Červený piesok

- LADCE BETÓN - Výstavba mobilnej betonárky HBS 50K

- ILKA - Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku Reca – Nový Svet

- UND-03 - Centrálna výrobňa betónových zmesí UND-03, Košice


Dopravné stavby

- Mesto Trenčín - Záchytné parkovisko Trenčín západ, Biskupická

- Mesto Trenčín - Most na ostrove, Vlárska

- Mesto Trenčín - Záchytné parkovisko Trenčín východd, Pred Poľom


Odpadové a vodné hospodárstvo

- REMETAL - Zberné zariadenie odpadov kovov, Trenčianska Turná

- ERMAFA (AT), PROCHEMICAL - Spracovanie červeného a hnedého kalu z Odkaliska - bývalá Hlinikáreň, Žiar nad Hronom

- GALLOKOV - Zariadenie na zber a výkup odpadov, Trenčianske Mitice

- EKOSPOL RECYCLING - Zariadenie na zber a výkup odpadov, Spišská Stará Ves

- MORAVANY NAD VÁHOM - Protipovodňové úpravy na Výtockej ulici v Moravanoch nad Váhom

- SLOVAL INVEST - Stránske - spracovanie odpadových plastov, pneumatík a biomasy – výskum, vývoj, výroba zariadení

- DETECH - Ekologická prevádzka a zariadenie na spracovanie ostatných odpadov kategórie O thermo-katalytickým spracovaním odpadov s následnou výrobou elektrickej energie a tepla, Dolný Bar

- AVE BRATISLAVA - Prevádzka na zber, výkup, zhromažďovanie a úpravu odpadov, Bratislava

- NISAK / DUSLO ŠAĽA - Spalovňa nebezpečných odpadov, Šaľa

- HEINEKEN - ČOV

- MODEL OBALY - Distribučná hala PACK SHOP s administratívnou prístavbou, Bratislava

- Z-BULLS - bitúnok, ČOV, Malá Mača

Energetický priemysel

- MPBH - Reinjektáž tepelne využitej geotermálnej vody z vrtu VM-1 vo Veľkom Mederi

- MP CONNECT - Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva v obci Bruty

- DETECH - Ekologická prevádzka a zariadenie na spracovanie ostatných odpadov kategórie "O" thermo-katalytickým spracovaním odpadov s následnou výrobou elektrickej energie a tepla v katastrálnom území obce Dolný Bar

- STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA - Tatra paroplynový cyklus 400MW, Zemianske Kostolany

- SLOVGEOTERM - Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder

- FLAGA SLOVPLYN - Sklad propán, bután a ich zmesí v areáli Flaga Slovplyn, Bánovce nad Ondavou

- SPP-DISTRIBÚCIA - Prekládka plynovodu

- DUNAJ PETROL TRADE - Prestavba prepojovacieho produktovodu areál Slovnaft a.s., - verejný prístav Bratislava


Ostatný priemysel

- INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA - Prístavba skladovej haly Inalfa roof system - Krakovany

- AU OPTRONICS - Premiestnenie prevadzky – Engineering Center JCI o.z. Trenčín

- SOLID ENTERPRISE - Technologické centrum pre filmovú a televíznu tvorbu, Jarovce

- PSL - Prevádzková hala PSL VL6, VL7, Považská Bystrica

- DAIDONG SLOVAKIA - Hala pre údržbu, Nitra

- HANIL E-HWA - Závod na výrobu plastov, Považská Bystrica

- MODEL OBALY - Distribučná hala PACK SHOP s administratívnou prístavbou, Bratislava

- INSECTA SLOVAKIA - Laboratórium na produkciu sterilného hmyzu, Zvolen


Vyhľadávanie

Portfólio služieb


EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

- vypracovanie zámeru, správy o hodnotení, zmeny NČ, odborné posudky

IPKZ - integrované povolenie a kontrola znečisťovania

- žiadosti o vydanie povolenia alebo zmenu povolenia, východisková správa

Geologický prieskum životného prostredia

- prieskum znečistenia územia, environmentálne záťaže, zdroje a šírenie kontaminácie

Environmentálny Due diligence

- nástroj pre posúdenie, identifikáciu a následné vyhodnotenie stavby, pozemku, ale aj celého podniku pred environmentálnym rizíkom pri kúpe, akvizícii

Environmentálny audit - voda, odpady, ovzdušie

- vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

- odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

- ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

Posudzovanie rizík

- posudzovanie rizík v priemyselných procesoch, riešenia na zníženie rizík a zachovanie bepečnosti na pracovisku.