O nás


Sme moderná súkromná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2004 a počas toto obdobia sme sa postupne vyprofilovali na stabilného a spoľahlivého partnera pre našich klientov v oblasti environmentálnych a geologických služieb. Naše 20-ročné skúsenosti, ktoré siahajú až do roku 1994 a neustále zvyšovanie odbornej úrovne a profesionality celého tímu sú garanciou zodpovedného, kvalitného a profesionálneho prístupu k zvládnutiu rôznych úloh, projektov a zadaní. Portfólio našich služieb tvoria tieto základné oblasti:

Inžinerska ekológia

Prieskum znečistenia

Environmentálny audit - vodné a odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia

Náš nový eshop so širokým sortimentom produktov pre bezpečnosť, ekológiu a čistotu prevádzok, skladov a kancelárií.

Ciele

Naším cieľom je poskytnúť klientovi komplexné riešenie vrátane odborného poradenstva, profesionálny prístup a najefektívnejšie postupy v zmysle BAI (Best Available Information) a BAT (Best Available Technique). Naše služby a riešenia plne rešpektujú požiadavky klienta za nákladovo efektívne ceny vo všetkých oblastiach poskytovania našich služieb.

Filozófia

Filoófiou našej spoločnosti je vykonávať našu činnosť v duchu fair-play, tvorivo, na vysokej profesionálnej úrovni, s dôrazom na etiku konania, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Naša spoločnosť si vysoko váži kvality životného prostredia, a preto sú naše služby v súlade s touto filozófiou.

Environmentálny prístup

Pracovné postupy a metódy vykonávame tak, aby boli v súlade s ochranou a tvorbou životného prostredia. Používame a aplikujeme výrobky a zariadenia, ktoré sú označované envronmentálnymi symbolmi ECOLABEL, ENERGY STAR, NORDIC SWAN, BLUE ANGEL. Spoločnosť má vyškoleného pracovníka pre systém environmentálneho manažerstva podľa ISO 14 001.

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Environmentálny Due Diligence

Environmentálne škody - prevencia a náprava

Prieskum znečistenia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia)

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia, ...

Enviro Shop

Náš nový eshop so širokým sortimentom produktov pre bezpečnosť, ekológiu a čistotu prevádzok, skladov a kancelárií.