PRIEMYSELNÁ EKOLÓGIA


Problematikou životného prostredia sa zaoberáme už od roku 1994 a za toto obdobie sme získali okrem cenných skúseností aj veľa nových poznatkov nielen z oblasti ekológie, bezpečnosti a ochrany zdravia, ale aj z ďalších disciplín z nášho porfólia služieb, ktoré sme aplikovali pri riešení našich zákaziek. Pri realizácii projektov a úloh náš tím a partneri okrem internej spolupráce tiež kooperujú s univerzitnými a akademickými pracoviskami UK, SAV a TU.

Inžinierska ekológia

Riešenie problematiky a vypracovanie dokumentácie v oblasti EIA, Due diligence, IPKZ, východiskova správa, environmentálny audit.


Prieskum znečistenia

Geologický, geochemický a geofyzikálny prieskum využívame na overovanie znečistenia podzemných vôd, horninového prostredia a pôdy.


Environmentálny audit

Vykonanie auditu vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ovzdušia formou čiastkového alebo komplexného auditu event. outsourcingu.


Industry Shop

Navštívte náš nový eshop, kde nájdete široký sortiment produktov pre bezpečnosť, ekológiu, merania a čistotu prevádzok, skladov, ...


Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Environmentálny Due diligence

Environmentálne škody - prevencia a náprava

Prieskum znečistenia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia)

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia, ...

Industry Shop

Eshop so širokým sortimentom produktov pre bezpečnosť, ekológiu, merania a čistotu prevádzok, skladov a kancelárií.