Kariéra


Ponúkané pracovné miesto: Študent pre externú spoluprácu pre oblasť ekológia

Hľadáme študenta magisterského resp. inžinierského štúdia s environmentálnym zameraním pre externú spoluprácu pri spracovávaní dokumentácie EIA (zámer, zmena NČ, správa o hodnotení) resp. ESA fáza I a II.

Požiadavky:


- základné znalosti problematiky o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, EIA

- znalosť problematiky ochrany prírody a krajiny, ÚSES, chránené územia, environmentálne databázy

- čiastočné skúsenosti zo spracovávania EIA dokumentácie (zámer, správa o hodnotení, zmena navrhovanej činnosti) sú výhodou

- základné znalosti problematiky z oblasti geológie, pôd, ochrany vôd a ovzdušia sú výhodou.

- MS Word, MS Excel, GIS.

V prípade záujmu posielajte stručný životopis a referencie na email uvedený v kontaktoch.

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavili záujem, avšak kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

ESA - Environmental Site Assessment

Environmentálne škody - prevencia a náprava

Prieskum znečistenia

Prieskum znečistenia územia (ekologický audit územia)

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

E-shop - ekológia, havárie, bezpečnosť