Sídlo spoločnosti

ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o.
Košická 37
821 09 Bratislava

Pracovisko Bratislava

Pri trati 25A
821 06 Bratislava

Pracovisko Považská Bystrica

Hliny 1412 (objekt HANT)
017 07 Považská Bystrica

Kontaktné údaje

Telefón: + 421 (0)2 2120 1080
Mobil: + 421 (0)905 397 735
E-mail: dir@envirosystem.sk
Web: www.envirosystem.sk