PRIEMYSELNÁ EKOLÓGIA


Problematikou životného prostredia sa zaoberáme už od roku 1994 a za toto obdobie sme získali okrem cenných skúseností aj veľa nových poznatkov nielen z oblasti ekológie, bezpečnosti a ochrany zdravia, ale aj z ďalších disciplín z nášho porfólia služieb, ktoré sme aplikovali pri riešení našich zákaziek. Pri realizácii projektov a úloh náš tím a partneri okrem internej spolupráce tiež kooperujú s univerzitnými a akademickými pracoviskami UK, SAV a TU.

Inžinierska ekológia

Vypracovanie dokumentácie v oblasti EIA, IPKZ, ISO 14001 a OHSAS 18001.


BOZP a PO

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP).


Environmentálny audit

Kompletný audit vodného a odpadového hospodárstva a ovzdušia ako jednorázový audit alebo formou externý ekológ (outsourcing).


E-shop - ekológia, havárie, bezpečnosť

Sorbenty, havarijné súpravy, rohože, priemyselné útierky, vybavenie prevádzok a skladov, LOCKOUT TAGOUT systémy, ADR výbava, OOPP


Vyhľadávanie

Portfólio služieb


Inžinierska ekológia

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Environment. manažment ISO 14001 a OHSAS 18001

Prevencia a náprava environmentálnych škôd

BOZP a Požiarna ochrana

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP - Ochrana pred požiarmi

Environmentálny audit - VH, OH, OVZ

Vodné hospodárstvo - HP, PP, správy, evidencie

Odpadové hospodárstvo - PP, hlásenia, evidencie

Ovzdušie - poplatky, evidencie, hlásenia

E-shop - ekológia, havárie, bezpečnosť